PEYAMBARI KE URSHALIM RA POSHTE SAR GOZASHT

     kami bishtar az sheshsad sal pish az 'isa dar zamane farmanravaiye sadikiah shahe yahudah, peiambari ke namesh dar neveshtehhaye yahudian bordeh nashodeh dar urshalim zendegi mikard. in peiambar mardi bud dara ke shotorha va Cadorha va sim va zar dasht. chun mardi dindar bud, besyar khoda ra namaz migozard. ruzi dar hengame namaz, sotuni az atesh forud amad va pishe u bar sangi neshast va u besyar did va shenid. angah be u namei dadeh shod va be u gofteh shod ke an ra bekhanad. chun nameh ra mikhand be u ashkar shod keh, agar mardome anja gonahaneshan ra raha nakonand, shahre bozorge urshalim nabud khahad shod, besyari az mardom be shamshir nabud shodeh va besyari digar dastgir va gereftar be babel bordeh khahand shod. an peiambar, ke namesh lehi bud, be miyane mardome urshalim raft va aghaz be pishgui namud va dar bareye nazdik budane nabudie urshalim ishan ra agahanid. mardom bar u mikhandidand ta ankeh khodavand u ra farmud ke khanevadeh khod ra bar dashteh va be biaban begorizad zira ke mardome urshalim khastare janesh budand ke an ra az mian bebarand. pas az ankeh lehi va khanevadeh ash be biaban gorikhtand, khodavand ura dar khab farmud ke pesarane u bayad be urshalim baz gardanand ta gozareshe yahudian va hamchenin niakan nameh khanevadeh lehi ra, ke bar ruye barghaye berenji neveshteh shodeh bud, bar darand. pesarane lehi, be name nephi va laman va lemu'il va sam, be urshalim baz gashtand ta barghaye berenji ra az yeki az khishavandanishan be name laban be dast avarand. laman, ke baradare bozorktar bud, be khaneh laban raft magar laban u ra birun kard va guyan bud ke u dozd ast. laman be baradaranesh baz gasht va an barkhord ra bedishan fash kard. sepas anan be khaneh pedareshan raftand, anja ke nachar be va gozar kardan shodeh budand, va az anja zar va sim va chizhaye geranbahaishan ra bar dashteh ta ba anha barghaye berenji ra az laban bekharand. laban, ke khahane darayishan bud, anra gereft va baradaran ra baraye bare dovom rahanid va nokaranesh ra dar pei ishan ferestad ta anan ra az mian bar darand. nephi va baradaranesh gorikhtand va dar birune shahr khod ra penhan kardand. baradaran az delsardi mikhastand ke be pedareshan dar biaban baz gardand. nephi goft ke bayad barghaye berenji ra be dast avarim zira ke khoda farman dadeh ast ke anha ra bayad begirim. sokhanhaye nephi dar nakhostin nameh nephi goftare 7:3 dar bareh gereftane barghaye berenji chenin bud: "miravam va an chizha ra ke khodavand farman dadeh ast anjam khaham dad zira ke midanam khodavand be farzandane mardom hich farmani nemidahad jozinkeh baraishan rahi amadeh khahad kard ta chizi ra ke bedishan farman midahad be enjam beresanand."
     sepas nephi, ba rahnamaie ravane pak, be khaneye laban dar urshalim baz gasht. nazdike khaneye laban mardie masti ra dar kucheh oftadeh did. chun nephi nazdik shod u ra ke laban bud shenakht. sepas ravane pak be nephi farman dad ke bayad laban ra bekoshad. ravane pak se bar bedu goft ke laban ra bekoshad, guyan: behtaran ast ke yek mard bebmirad ta ankeh nezhadi dar nabavari pezhmordeh shavad va bemirad. saranjam nephi besokhane ravane pak farmanbordar shod va ba shamshire laban sare laban ra borid. sepas nephi zereye laban ra pushideh va be ganjgah jaikeh barghaye berenji budand raft va be avaze laban benokare laban farman dad ta bargha ra bar dashteh va u ra donbal konad. chun bejaye penhanie baradarane nephi dar birune shahr rasidand, nokare laban hushyar shod ke gul khordeh ast va khast ke begorizad. nephi bazuyesh ra gereft va sogand khord ke agar an nokar bename zoram ba ishan biyayad bedu azari naresad va yeki az nazdikan ishan khahad shod. sepas nephi va baradaranash ba barghaye berenji bechadore pedareshan andar biaban baz gashtand. ba rahnamaye yek gurie berenji (vaya rahnama) ke dar bamdadi birune chadore lehi peida kardand lehi va khanevadeh ash dar biaban rah oftadand. in gurie berenji ke ahan liahona namidand aishan ra pas az rahroye derazi be jaye ziba dar kenare khalije fars rahnamayi kard. dar anja nephi ba rahnamayi va komake khoda keshti ra sakht va ba an keshti khanevadeye lehi va harahaeshan besuye sarzamine peimani ke khoda hengame va gozarie aurshalim ba aishan peiman basteh bud darya ra peimudand. chun besarzamine peimani, ke jayi bud dar sarzamine emrika va shayad dar mekzik bashad, residand do pesare bozorge lehi bename laman va lemu`il dar barabare baradare kuchekishan nephi ke khoda u ra bishtar dust midasht sarkeshi kardand. zadegane nephi nephian namideh shodeh va zadegane laman va lem`il lamanian khandeh shodeh and. lamanian mardomi shekarchi va khodsar shodand ke tuye biaban zendegi kardeh va gushte janevaran ra mikhordand va nephian mardomi aramdel va kishdar budand ke ba keshavarzi zendegi mikardand. miane in do nezad janghaye faravan rokh dad.
     yek nemuneye girandeh dastan darafshe azadi ast ke manande dastan airanie darafshe kaviani mimanad. dar in dastan yeki az sardarane nephian nimtaneh ash ra pareh kardeh va ruye pareh ai nevesht "beyadbude khodaye ma va kishe ma va azadie ma" va sepas an ra bar chubi avikht va bemiane nephian raft ta sepahi ra baraye bazdashte doshmanane keshvar hamrahe khod beyavarad. gahi nephian az lamanian badkartar shodeh va khashme khoda bar anha oftad. sar anjam kami bishtar az chaharsad sal pas az 'isa nephian chandan gonahkar shodand ta inkeh bekhaste khoda anan bedaste Lamanian nabud shodand. dastane in do nezad va nezade digari bename yaradian ke dar ruzegare baruye babel besarzamine amrika amadad va anha niz baraye gonahkari nabud shodand, ruye barghaye zarin neveshteh shodeh ast.
     in gozaresh ke dastane khanevadeh lehi va dastane yaradian va hamchenin gozareshe yahudian ke ruye barghaye berenjie laban neveshte shode bud dar zir zamine tapeh ai bedaste piambare bazpasine nephian bename mormon nazdike devist sal pish az mohamad penhan shod. in barghaye zarin besyar sal dar anja mandand ta dar sale 1828 pas az 'isa bekhaste khoda pesare javani anha ra bar dashteh bezabane englisi nevesht. fereshteye moroni bedin javan se bar namayan shod va dar areye barghaye zarin u ra rahnamaiy kard. an pesar bename yusef smit ba komake do sanghaye pishbinie bastani bename urim va cumim ke ba barghaye zarin penhan shodeh budand an gozareshe bastani ra bezabane englisi dar avord. in haman mormon nameh ast ke name mormon yeki az piambaran nephian va pedare mormoni ra darast. hengami ke yusef smit bekeshishane masihi goft ke fereshtei bedu amad, ishan bar u khandidand va bedu azar miresanidand, va khastand ke yusef smit ra bekoshand. sepas khoda yusef smit ra farman dad ke dine bastane abrahim va musia va 'isa ra dar emrika do bareh pabarja konad. in dine bastani bedaste masihian ke chandi az anha botparast shodeh budand tabah shodeh bud va dine doroste piambaran mibayast pas dadeh shavad.
     yusef smit az shahre mihane khod dar shahrestane niu york birun randeh shod va mibayast az shahr ta shahr begorizad ta sar enjam be ostane ilinoi ke dar an ruzegar marz amrika bud rasid. yusef va pirovanesh dar jayi ke tanha mordabi bud shahre ziba ra sakhtand. bezudi mardom dobareh be azar kardane anan pardakhtand va piambar-e yusef koshteh shod va chenin ba khune bigonahe khod gavahi va kare khod ra mohr kard. pirovane vei ki mormon namideh shodand az shahreshan dar miyane zemistan birun rahanideh shodand. besyari az anha koshteh va besyare digar az sarma va grosnegi va bimari mordand. pas az marge piambare yusef, nakhostin janeshhine vei va farmanravaye dovom kelisaye mormon bename brigam yang pirovane yusef ra dur az azarkarane emrikayi be biabane nazayi dar bakhtare emrika rahnamai kard. dar in sarzamine tohi bename yutah jai ke hichkas khastare an nabud ishan aghaz be keshavarzi kardand va shahri bename salt leik sakhtand. in shahr dar nazdikie daryacheye namake bozorg ast. dar anja baraye chandi khoshbakht budand magar bezudi emrikaiyan dobareh khastand ta ishan ra nabud konand. khoda bemormonha farman dadeh bud ke manande pakane pishin dar zamanhaye bastani bish az yek zan begirand. agarcheh khoda in ayin ra be piambarane pishin manande abrahim va mosia va bishtar az piambaran ashekar namudeh ast, mardom va sarane emrika besyar khashmgin shodand. sarane amrika hameh daraiye kalisaye mormon ra bordand va dar an andukhtei bozorgi bud baraye penahandegan ke be ostane yutah dar jostojuye panah migorikhtand. chhenin emrikayan mikhastand ayine chandzani ra jelogiri konand va mormonha ra sakht azar mikardand ta sar enjam kalisaye mormon nachar bud ke ayine chandzani ra bezur az dast dahand. zar hamangah niz ayine bastanie khonukh ra az dast dadand. ayine khonukin bud ke mardom hameh chiz ra bakhsh kardeh va ba ham kar mikardand va harkasi an kar mikard ke baraye an bishtar shayestegi va tovanayi midasht. angah emrikayan az azar kardan mormonha dast keshideh va az an hengam zendegishan ta andazei aram budeh ast va aknun mardomani barkhordar va kamyab shodeh and.

NEVESHTEHAYE DINIYE MORMONHA CHENIN ASTAND:
mormon nameh
dastur va peimanha
marvaride geranbaha
torah va enjil agar dorost neveshteh shodeh and

     dastur va peimanha daraye gozaeshha va sokhane khoda ke be yusef smit va sarparastane digare kalisaye mormon miyane salhaye 1831 va 1918 ashkar namudeh shod. marvaride geranbaha az neveshteh haye abrahim va mosia ast hengamikeh dar mesr zendegi mikardand. in gozareshha bezabane bastani mesri neveshteh shodeh budand va ba goruhi az momiyan penhan shodeh budand. in momiyan be emrika amadand va neveshtehai ke hamrahe anha budand be daste yusef smit residand va u ba komake khoda an gozareshha ra be zabane englisi dar avord.
     mormonha be neveshteh haye dinie goruhaye digar delbastegi darand va dar har ja dombale danesh va roshanai hastand.

BAVARHAYE DINE MORMON
khoda khodavande keihanha
'isa masih
fereshtegan
ravane pak
ashekar namai az khoda
peyambaran
azadie din
ruze dadrasi
ruze rastakhiz
zinehaye se guneh dar behesht
pazireshe sokhane khoda az har ja
bavar va niyayesh
pashimani va beposht gozardan
dar ab foru bordeh shodan baraye amorzeshe gonaha
ayinha
dah farman
pakdamani va parhizkari
pardakhte yek dahom az daramad
khod dari az mei va sigar va qahveh va chai
gushtkhari kamtar behtar
sabzi va miveh khari bishtar behtar
chand nemuneh az neveshtehaye dine mormon
mormon nameh
nakhostin nephi nameh, bakhshe yek
(nephi dar bareye bineshe pedaresh gozaresh midehad)

     (1) man nephi az dudmane nik zaideh shodeh pas az in ru dar hameh amuzeshe pedaram ta andazei amukhteh shodeh am va dar hengame ruzegare khod besyar dardha ra dideh magar dar hameh ruzegare khod az khodavand besyar mehrabani yafteh am ari az niki va razhaye khoda ashnaie bozorgi dashteh baraye an dar bareye kerdarhaye khod dar ruzegare khod yek gozaresh misazam. (2) ari be zabane pedaram ke daraye amuzeshe yahudian va zabane mesrian mibashad yek gozaresh ra misazam. (3) va man midanam gozareshi ra ke misazam dorost ast va ba daste khod an ra misazam va be andazeye daneshe khod an ra misazam. (4) zira dar aghaze nakhostin sale padeshahie sedkieh shahe yahudah hami gozasht (pedare man lehi hameh ruzegare khod dar urshalim zendegi mikard) va dar haman sal besyar peiambaran baraye mardom pishgui mikardand ke anha bayad gonahayeshan ra raha konand vagarnah shahr-e bozorge urshalim bayad nabud shavad. (5) chenin gozasht ke pedaram lehi chun pish miraft behkhodavand ari ba hameh delesh baraye mardome khod namaz migozard. (6) va hami gozasht ke chun be khodavand namaz migozard yek sotuni az atesh foru amad va pishe u bar sangi neshast va u besyar did va shenid va baraye an chizhai ke did va shenid besyar tekan khord va larzid. (7) va hami gozasht ke u be khaneye khod dar urshalim baz gasht va az ravan va chizhai ke dideh bud chireh shodeh, khodesh ra ruye bestar andakht. (8) va az ravan chenin Cireh u andar binesh dur bordeh shodeh ta ham baz shodane asemanha ra did va pendasht ke khoda ruye takhte khod neshasteh ba goruhaye fereshtegane bishomar gerde khod avaz khanan va khodaye khodeshan ra setayesh konan ra did. (9) va hami gozasht ke foru amadan yeki az miyane aseman ra did va darakheshe u ra did ke az khorshide nimruz bartar bud. (10) va ham davazdah tan digar be peiroye u ra did va roshaniye anha az setaregane charkhe gardun bartar bud. (11) va anha foru amadan va ruye giti migashtand va nakhostin eshan amad va pishe pedaram istad va bedu namei dad va farmud ke anra bekhanad. (12) va hami gozasht ke chun u mikhand ba ravane khoda por shod. (13) va khand guyan bar urshalim vai vai zira palidihaye to ra dide am ari pedaram dar bareye urshalim besyar chizha khand ke an shahr va shahiyan an nabud mishavand besyari ba shamshir nabud mishvand va besyari be babel be bardegi bordeh mishavand. (14) va hami gozasht ke chun pedaram besyar chizhaye bozorg va shegaft angiz ra khandeh bud, be khodavand besyar chizha ra faryad kard manande: karhaye to bozorg va shegaft angiz and ay khoda khodavand ay nirumandtarin, takhte to boland dar asemanha ast va niru va niki va bakhshayeshe to bar hameh afaridegane keihan ast va zira ke to bakhshandeh asti nemigozari ke anhai ke be suye to miayand nabud shavand. (15) va goftare pedaram dar setayeshe khodaye khod chenin guneh bud zira ke ravanesh shadi kard va hameh delesh por shod az baraye an chizhai ke dideh bud, ari ke khodavand be u neshan dadeh bud. (16) va aknun man nephi gozareshe hameh chizha ra ke pedaram neveshteh nemisazam zira besyar chizhai ke dar bineshha va dar khabha did va ham besyar chizha ke pishgui kardeh va be farzandane khod migoft neveshteh ast va az anha gozareshe dorosteh ra nemisazam. (17) magar az kerdarhaye khod dar ruzegare khod gozaresh misazam. inak ruye barghaye felezi ke ba dasthaye khod sakhteh am gozareshe pedaram ra kutah mikonam. az in ru pas az ankeh gozareshe pedaram ra kutah kardeh am sepas gozareshe zendegiye khod ra misazam.
nakhostin nephi nameh, bakhshe 2:
(1) zira,inak, hami gozasht ke khodavand, ari ham dar khab, bepedaram sokhan goft, va bedu goft: az baraye chizhai ke anjam dadei khojasteh asti; va chunkeh paidar budei va bedin mardom an chizhai ra ke be to farman dadam gofte i, inak, mikhahand zendegiye to az miyan barand. (2) va hami gozasht ke khodavand, ham dar khab, bepedaram farman dad ke khanevadeye khod ra bar darad va tuye biaban rah oftad.
nakhostin nephi nameh bakhshe 16:
(10) va hami gozasht ke dar bamdad pedaram bar khast va hengami ke besuye dare chador pish raft be shegafte bozorgash chize gerdi ba sakhtegiye shagarfamiz bar ruye zamin ded, va tuye an chize gerd do neshaneye chakhan budand va yeki az anha be sui neshan mikard ke bayast dar biaban beravim.
(bishtar andar geluleye rahnama dar 'alma nameh bakhshe 37:38)
(38) va aknun, pesaram, sokhane chandi daram dar bareye an chizi ra ke pedarane ma gerdeh ya dastur dahandeh khandand - ya pedarane ma liahona khandand, ke dar gozareh rahnama ast; va khodavand an ra teyar kard.
nakhostin nephi nameh, bakhshe 17:
(6) va hami gozasht ke dar kenare darya chador zadim va harchand azordegihaye faravan va sakhtiye besyari ra keshideh budim, ari, ham an basi ke hameh anha ra nemitovanim benivisim, hengami ke bekenare darya residim besyar shadi kardim; va az bare miveye faravanesh anja ra baravar namidim. (7) va hami gozasht ke man, nephi, pas az ankeh dar sarzamine baravar besyar ruz mande budam, avaye khodavand beman amad guyan: bar khiz va be kuh bero. va hami gozasht ke bar khastam va bebalaye kuh raftam va besuye khodavand faryad zadam. (8) va hami gozasht ke khodavand beman sokhan goft guyan: be shivehi ke be to neshan khaham dad keshti ra khahid sakht ta ke az in abha mardome to ra begozaranamam. (9) va goftam: bekoja beravam ke baraye godakhtan sangahan ra peida konam ta abzar ra besazam ta be haman shivehi ke beman neshan dadei keshti ra besazam? (10) va hami gozasht ke khodavand beman goft bekoja beravam ke sangahan ra peida knoam ta abzar ra besazam. (11) va hami gozasht ke man, nephi, az pusthaye janevaran dameh sakhtam ke ba an atesh ra bad zanam va pas az ankeh dameh sakhtam ke ba an atesh ra bad zanam, do sang ba ham zadam ta atesh besazam. (12) zira pish az in khodavand nagozashteh bud ke zamanikeh biyaban ra mipeimudim chandan atesh besazim; zira u goft: man khorake shoma ra shirin khaham sakht, ta shoma an ra napazid. (13) va hamchenin dar biaban roshanaie shoma khaham bud; va agar chenin bovad ke farmanhaye man ra negah bedarid, pishe shoma rahi ra faraham khaham kard; az in ru, hamchenan ke farmanhaye man ra negah bedarid shoma besuye sarzaimine peimani rahbari khahid shod; va khahid danest ke az man rahnamai mishavi. (14) ari, va khodavand niz goft: pas az ankeh besarzamine peimani resideid khahid danest ke man khodavand khoda astam va ke man khodavand shoma ra az nabudi rahanidam, ari, ke man shoma ra az sarzamine urshalim birun avadam.
nakhostin nephinameh 18:
(8) va hami gozasht keh, pas az ankeh hameh ma bedarune keshti pain raftim va tusheha va an cheh be ma farman dadeh bud hamrahe ma bordeh budim, bedarya rahsepar shodim va pishe bad besuye sarzamine peimani randeh shodim. (9) va pas az ankeh baraye chandin ruzhaye faravani dar pishe bad randeh shodeh budim, inak, baradaranam va pesarane ishma'el va hamchenin hamsaranneshan aghaz be khoshgozarani namudand ta anja ke be paikubi va khandan va ba gostakhiye faravan sokhan goftan, ari, ta inkeh faramush kardand ke cheh nirui anan ra be an su avordeh bud; ari be gostakhiye faravani bar khastand. (10) va man nephi, be tarsidane faravan aghazidam joz inkeh khodavand ba ma asabani shavad va az bayaye aludegi ma darune zharfhaye darya foru bordeh shavim, az in ru man nephi aghazidam ba besyar sanjidegi ba anha sokhan goftan, magar, inak ba man asabani budand guyan: nemikhahim ke baradare kehtare ma balaye ma farmanrava bashad. (11) va hami gozasht ke laman va lemue`l mara bordand va mara ba tanab bastand va ba man besyar be doroshti raftar kardand. (12) va hami gozasht ke pas az ankeh mara bastand besane inkeh nemitovanestam bejombam, an rahnama ke az khodavand tiyar shodeh bud az kar band amad. (20) va hichi nabud ke mitovanest delhaye anan ra narm konad joz niruye khoda ke anan ra ba nabudi tarsanad; az in ru angah ke didand ke tuye zarfhaye darya nazdik budan ke foru bordeh shavand, az an kar ke kardand pashiman shodand ta in ke mara shol kardand. (21) va hami gozasht ke pas az an ke mara azad kardeh and, inak, rahnama ra gereftam va anjai ke mikhastam an kar mikard. va hami gozasht ke be khodavand niayesh kardam; va pas az an ke niayesh kardeh am, badha band amadand, va ashoftegi band amad va arameshe bozorgi bud. (22) va hami gozasht ke man nephi keshti Ra rahbari kardam va baz besuye sarzamine peimani darya peimudim. (23) va hami gozasht ke pas az ankeh baraye zamane besyar ruz darya peimudim be sarzamine peimani residim; va dar ruye zamin pish raftim va chadorhaye khod ra zadim va anja ra sarzamine peimani khandim. (24) va hami gozasht ke be keshte zamin aghaz namudim ve be kashtane hameh tokhmha aghaz namudim; ari, hameh danehaye khod ra ke az sarzamine urshalim avardeh budim tuye zamin nahadim. va hami gozasht ke besyar ruidand; az in ru ba faravani khojasteh budim. (25) va hami gozasht ke ruye sarzamine peimani chun tuye biaban rah miraftim ke dar jangalha hameh guneh janevaran ra peida kardim, ham gav va gave nar va khar va asb va boz va boze dashti va hameh gune janevarane khodro ra ke baraye sude mardom and peida kardim. va hameh guneh sang ahan ham zar va sim va mes ra peida kardim.
Pishguie lehi dar bareye sarzamine peimani
(dovomin nephi nameh, bakhshe 1:)
(6) zira, man, lehi, brarare angizeshe ravan ke dar andarune man hast pishgui mikonam ke hichkas be in sarzamine nakhahad amad joz inkeh ba daste khodavand avardeh khahand bud. (7) az in ru in sarzamin baraye an kasi ke u khahad avord khojasteh ast. va agar shavad ke barabare farmanhai ke u dadeh ast dar bandegiye u khahand bud, barayeshan sarzamine azadi khahand bud; az in ru anan hargez dar bardegi pain bordeh nakhahand bud; agar chenin bashad, az baraye gonah khahad bud; zira agar gonah faravan bovad, in sarzamin barayeshan nefrin zadeh khahad bud, magar baraye nikukaran hamisheh khojasteh khahad bod. (8) va inak, kherad ast ke in sarzamin hanuz az shenakhte nezhadhaye digar negah dashteh bashad; zira inak, besyar nezhadhay in sarzamin ra zir pa mikardand ta inkeh jai baraye morderig namanad. (9) az in ru man lehi peimani yafteh am ke anan ki khodavand az sarzamine urshalim birun khahad avard hamchenan ke farmanhaye u ra negah bedarand bar ruye in sarzamin bakhordar khahand shod; va az hameh nezhadhaye digar negah dashteh khahand bud ta ke in sarzamin baraye khodeshan dashteh bashand. va agar chenin bovad ke farmanhaye u negah bedarand dar ruye in sarzamin khojasteh khahand bud, va hichkas nakhahad bud ke anan ra azar konad ya sarzamine morderigeshan ra bar darad va baraye hamisheh dar aramesh zendegi khahand kard. (10) magar inak agar hengami biayad ke pas az ankeh anan chenin khojastegiye bozorg ra az daste khodavand yafteh and dar nabavari pezhmordeh khahand bud - daraye shenakhte afarineshe giti, va hameh mardom, danestane karhaye bozorg va shegaftangize khodavand az afarineshe giti; dashtane niru ke bedishan dadeh ast ta ba bavar hameh chiz enjam dahand; daraye hameh farmanha az peidayesh, va ba khubiye bipayane u be in sarzamine peimaniye avardeh shodeh - inak, man miguyam, agar ruzi biayad ke yegane pake isra`el, masihe rastin, bazkharidareshan va khodayeshan ra va khahand zad, inak dadresihaye an ke dadar ast bareshan khahad resid. (11) ari, nezhadhaye digari ra bedishan khahad avard va be anha niru khahad dad, va zaminhaye darayeshan az anan khahad gereft va minamayad ke anan parakandeh va zadeh khahand shod. (dovomin nephi nameh bakhshe 3:) (4) zira khoda khodavand gofteh ke hamchenin ke farmanhaye man ra negah bedarid dar in sarzamin barkhordar khahid shod; va hamchenin ke farmanhaye man ra negah nadarid az pishgahe man borideh khahid bud.
dovomin nephi nameh, bakhshe 29: 7-12
(ashekar namaie khoda baraye hameh nezadha)
(7) aya nemidanid ke az yek nezad bishtar hast? aya nemidanid ke man khodavan khodayetan hameh mardom ra afaridam va anhara ke dar jazirehaye darya hastand beyad miavaram va dar asemanha bala va dar giti payin farmandari mikonam va be farzandane adam, ari, ham bar hameh nezadhaye giti sokhane man pish miavaram. (8) baraye cheh qorqor mikonid zirakeh bishtar az sokhane man daryaft khahid kard? aya nemidanid ke gavahiye dou nezad benazde shoma khod gavahist ke man khoda hastam va ke yek nezad manande nezade digari be yad miavaram? Baraye in be yek nezad manande nezade digari haman sokhan miguyam va chun do nezad baham ravan mishavand gavahihaie an do nezad niz ba ham ravan mishavand. (9) va in kar ra mikonam ta ke be besyari neshan daham ke man diruz va emruz va hamisheh yeksan hastam va hamchenin sokhanam barabare pasande khod pish miguyam va chun yek sokhan ra gofteh am nabayad goman konid ke sokhane digar ra nemitovanam beguyam zirakeh kare man hanuz be enjam naresideh ast va ta payane adam ham be enjam nakhahad rasid va na ham az an hamangah vapas az an va baraye hamishe. (10) baraye ankeh nameye dini darid nabayad goman konid ke daraye hameh sokhanam mibashad hamchenin nabayad goman konid ke nakhastam bishtar neveshteh bashad. (11) zira be hameh mardom ham dar khavar va dar kharbaran va ham dar bakhtar va dar nimruz va dar jazirehaye darya farman dadeh am ta an sokhanha ra ke bedishan miguyam benevisand zira az nameha ke neveshteh khahad shod giti ra dadresi khaham kard, har mardi barabare karhaye khod barabare ancheh neveshteh shodeh ast. (12) chun inak, be yahudian sokhan khaham goft va anha anra khahand nevesht va hamchenin be nephian sokhan khaham goft va anha niz an ra khahand nevesht va hamchenin be ilhaye digare khaneye esra`il ke be duri rahbari kardeh am niz sokhan khaham goft va ishan an ra khahand nevesht va hamchenin be hameye nezadhaye giti niz sokhan khaham goft va anha an ra khahand nevesht.
'alma nameh, goftare 46
(dar bareye darafshe azadie moroni)
(10) ari, mibinim ke amlekiyeh, chunkeh mardi zirak va ba besyar sokhanhaye chaplusguneh bud, delhaye besyari az mardom ra dur kard ta be badkari ruy konad, ari va ta bekushand kalisaye khoda ra nabud sazand va ta bonyade azadi ra ke khoda bedishan bakhishideh, vaya an khojastegi ke khoda az baraye dorostkaran bar ruye zamin ferestadeh, nabud konand. (11) va aknun hami gozasht ke moroni ki sar farmanravaye sepahane nephian bud chun az in sarkeshiha shenideh bud, khashmgin shod. (12) va hami gozasht ke nim taneye khod ra pareh kard va yek tekeh az an ra bar dasht va ruye an nevesht - beyade khodaye ma va azadie ma va arameshe ma va zanane ma na kudakane ma - va an ra bar tahe chubei bast. (13) va targe khod va jushane khod va seperhaye khod ra bast va zereye khod ra gerde kamare khod bast va chubeh ke dar tahe an nim taneye pareye khod ra basteh bud dar dast gereft va an ra darafshe azadi khand va khod ra be ruye zamin kham kard va ba niru be khodaye khish niyayesh kard ke khojastegihaye azadi bar sare baradaranesh bemanand. (19) va chun mononi in sokhanha ra gofteh bud, an parcheye pareye jameye khod ra dar bad mijomband begunei ke harkas neveshtehai ra ke ruye tekeye pareye an neveshteh bud bebinad, dar miyane mardom pish raft va ba avaye boland faryad konan migoft: (20) inak harkesani ke mikhahand in darafsh ra dar in sarzamin negah darand andar niruye khodavand pish biyayand va peiman bebandand ke bayesteh haye khish va dine khish ra negah darand ta ke khodavand khoda anha ra khojasteh konad. (21) va hami gozasht ke chun moroni in sokhanha ra fara gofteh bud, inak, mardom jameh haye khod ra be neshan ya besane peimani pareh konan, ba zereye khod gerde kamar baste, ba ham davan amadan. (23) moroni bedisan goft: inak, ma bazmandei az tokhmeye ya'qub hastim, ari, ma az tokhmeye yusef ke nim taneye vei az daste baradarane khod be tekeh haye faravan pareh shodeh bud bazmandeh astim. va aknun inak dar yade ma bashad ke farmanhaye khoda ra negah darim agarnah jameh haye ma az daste baradarane ma pareh shavand va andar zendan afkandeh bashim ya forukhteh bashim ya koshteh bashim. (28) va aknun hami gozasht hengami ke moroni an sokhanha ra gofteh bud sartasare sarzamin pish raft jaikeh sarkeshiha bud fara ferestad va hameye mardomi ke khahane paidarie azadiye khish budand va dar barabare amlekiyeh va sarkeshan amadegie istadegi dashtand (sarkeshanikeh amlekihan khandeh shodeh budand) anha ra gerde ham avord. (32) va hami gozasht ke barabare arezuhaye khod kerdar kard va tuye biaban pish kuchid va bar sepahane amlekie rah bast. (33) va hami gozasht ke amlekie hamrahe shomare kami az mardome khod gorikht va mandeganishan be daste moroni sepordeh shodand va be sarzamine zara'hamleh baz bordeh shodand. (35) va hami gozasht ke har yeki az amlakihani ke nemikhast peiman bebandad ke angizeye azadi ra poshtebani konad be gunei ke anha betovanand farmanravai azad paidar dashteh bashand, anha ra bemarg resand. va anha besyar kam budand ke peimane azadi ra napaziroftand. (36) va hami gozasht niz ke darafshe azadi dar har borji dar hameh sarzaminhai ke nephiyan dashtand afrashteh dasht va chenin shod ke mormoni neshane azadi ra dar miyane nephian neshand.
sepas dastane darafshe azadi chenin ast:
va doshman benam amlekie begasht bar an mardoman ham beshahr o be dasht
sokhanha faribande khod bar goshud dorugh o gonah andar anja fozud
moroni ke sardar o ham pishva dar an sarzamin bud o farmanrava
cho peighame an sarkeshi ra shenid ze khashm o ze gham jameh bar khod darid
az an parei bar gereft o nevesht beh yade khoda sarparaste behesht
bechubi bebast o bedastesh gereft khorushan be anduhe mardom beraft
keh ay pahlevanane yazdan parast biayid tigh o seperha bedast
beh niru setizim o ba sarkeshi keh manad bedin bum azadegi
ze har su daliran o gardankeshan davan o ravan pishe an pahlavan
sepahane an sarkeshan ra bezad keshidand keshvar be rahe kherad.

Mardome bastaniye Yaradiyan ki budand va az koja amadand? dar Mormon nameh, dar ether nameh bakhshe 1 dastaneshan chenin ast:
(33) zamanikeh khodavand zabane mardom ra gong kardeh va ba khashme khish sogand khord ke sar ta sar ruye hameh zamin parakandeh khahand shod va barabare sokhane khodavand mardom parakandeh shodand, haman yarad ba baradarash va khanevadehayeshan hamrahe chandin tan digar ba khanevadehaye anan az an borje bozorg pish amadand.
(baraye peimudan be sarzamine peimani amadeh mishavand):
(41) beravi va gelehayetan, ham nar va madeh az har guneh; va ham danehaye zamin az har guneh; va khanevadehayetan va ham baradarat Yared ba khanevadehayash; va ham dustanat va khanevadehaye anan, va dustane yarad va khanevadehaye anan gerde ham avar. (42) va pas az ankein kar ra enjam dadeid dar an dareh ke besuye akhtar ast pishishan khahid raft. va anjah man ba to khaham peivast va pishe to khaham raft be sarzamini ke az hameh sarzaminhaye giti bargozidetar ast.
(ethername bakhshe 2: kuche Yaradian va sakhtane keshtiha)
(2) va anan niz dam gostardand va parandegane aseman ra gereftand va anan niz keshti ra amadeh kardand ke dar an mahihaye ab ra ba khodeshan bordand. (3) va anha niz ba khodeshan deseret, ke dar gozareh zambure angabin ast, va chenin goruhaye zanbur va har gunei ke dar ruye zamin bud ba khod bordand. (6) va hami gozasht ke dar biaban rahsepar shodand va keshtiha ra sakhtand ke ba anha abhaye faravan ra peimudand. (7) va khodavand nagozasht ke anan dar an suye darya tuye biyaban bemanand magar mikhast ke be suye haman sarzamine peimani pish ayand, sarzamini ke az hameh sarzaminhaye digar bargozidetar bud va ke khodavand baraye yek mardome nikukar negah dashteh. (8) va o be baradare yarad ba khashme khish sogand khord ke har kesanikein sarzamin-e peimani ra khahad dasht az an zaman az an pas va baraye hamisheh dar bandegi-ye u yeganeh khoda-ye rastin bashand vagarnah hengami ke sarshare khashme u bareshan beyayad angah az ruye anja rofteh shavand. (16) va khodavand goft: dast bekar shavi va bemanande keshtihai ke az pish sakhteid besaz. va hami gozasht ke baradare yarad va niz baradaranash dast bekar shodand va be hamanand ke sakhteh budand barabare dasturhaye khodanavd keshti ra sakhtand. va anha kuchak va sabok ruye ab budand ham besane sabokiye yek parande ruye ab budand. (17) va be gunei sakhteh shodand ke manandeh beshqab besyar ostovar budand ta ke betovanand ab ra negah darand; va taheshan mamande beshqab ostovar budand; va pahluyeshan manande beshqab ostovar budand; va nokeshan barik budand; va sareshan manande beshqab ostovar budand va derazayeshan be andazeye derakht bud va darhayesan chhun basteh budand manande beshqab ostovar budand. (18) va hami gozasht ke baradare yarad besuye khoda faryad kard guyan: ay khodavand an ke beman dastur dadi anjam dadeh am va hamchenan ke mara rahnamai kardei keshtiha ra sakhtam.
(ethernameh bakhshe 3: sanghaye darakhshan)
(1) va hami gozasht ke baradare yarad (aknun shomareye keshtiha ke amadeh shodeh bud hasht ast) be suye kuhi ke az baraye bolandiye kalanash kuhe shelem namidand, pish raft va az sangi shanzdah negine kuchak ra godakht va anha sefid va darakhshan ham manande shisheye roshan budand va anha ra dar do dastesh befaraze kuh bord va baz besuye khodavand faryad kard guyan: (2) ay khodavand to goftei ke sartasar gerde ma az ab bayad pusideh shavim. aknun inak, ay khodavand, az baraye natavaihayash dar pishgahe to az bardeye khod khashmgin mabash zirakeh ma midanim ke to pak asti va dar asemanha mineshini va ke ma dar pishgahe to nashayesteh astim; az baraye oftadegi sereshte ma peivasteh ahrimani shodeh; harchand, ay khoda, be ma farman dadei ke az to bekhahim ta barabare ancheh arezuh darim az to beyabim. (3) inak, ay khodavand, az baraye aludegi mara zadei va randei va baraye chandin salhaye tuye biyaban budeim, harchand, bar ma bakhshandeh budei. ay khodavand bema ba delsuzi bengar va az in mardom khashme khish ra bar gardan va magozar ke dar tariki bepahnaye in zarfe khashmgin pish beravand; magar be in chizhai ke az sangi godakhtam bengar. (4) va man midanam, ay khodavand, ke to hameh niru dari, va har ancheh mikhahi baraye khubi mardom mitovani enjam dahi; barabare in dast be in sangha bezan, ay khodavand, ba angoshte khish anha ra chenan benama ke ta tuye keshtihai ke ma sakhtim dar tariki bedarakhshand ta ke dar peimudane darya roshani dashteh bashim. (5) inak, ay khodavand, in kar ra mitovani enjam dahi. ma midanim ke an tovanai dari ke niruye bozorg ra neshan dahi ke dar dide mardom kuchak mimanad. (6) va hami gozasht ke chun baradare yarad in sokhanha ra goft, inak, khodavand daste khod ra pish avard va be har yeke sangha bezad. va pardeh az cheshmane baradare yared var dashteh shod, va u angoshte khodavand ra did; va besane angoshte mardi bud, chun bemanande gusht va khun; va baradare yared dar pishhgahe khodavand bezamin oftad chunkeh az tars zadeh shod. (7) va khodavand baradare yared ra did ke be zamin ofdadeh bud; va khodavand bedu goft: barkhiz, chera oftade i? (8) va bekhodavand miguyad: man angoshte khodavand ra dideh am, va tarsidam ke mabada u mara bezanad; zira nemidanestam ke khodavand gusht va khun dasht.
(ethernameh bakhshe 6: peimudane darya be suye sarzamin-e peimani)
(5) va hami gozasht ke khodavand khoda bar angikht ke bade khashmgin bar ruye abha zanad besuye sarzamine peimani va chenan az bad anan ruye khizabhaye darya parakandeh shodand. (6) va hami gozasht ke anan chandin bar dar zarfhaye darya gur shodand az baraye kuhe khizabha ke bar sareshan forud amadand va niz ashoftegihaye bozorg va bimnak ke az darandegiye bade daman pish amadand. (7) va hami gozasht ke angahi ke dar zharf gur shodand hich abi bud ke mitovanest be anan gazand beresanad, keshtihayeshan bemanande beshQabi ostovar mandand va niz bemanande keshtiye noh ostovar budand; chandankeh beangahi ke abhaye faravan begerdeshan amadand, be suye khodavand faryad zadanz va u anan ra baz balaye abha avord. (12) va anan bekenar daryaye sarzamine peimani bekhoshki residand. va angah ke kenarhaye sarzamine peimani pa gozardand bar ruye zamin khod abkandand va dar pishgahe khodavand khod ra forud avardand va az baraye faravaniye bakhshayeshhaye delsuzaneye u barayeshan dar pishgahe khodavand az shadi ashk rikhtand. (13) va hami gozasht ke dar ruye zamin pish raftand va aghaz bekeshte zamin namudand.
(Ether nameh bakhshe 15: nabud shodane nezhade Yaradiyan)

(13) va hami gozasht ke ether hameh kerdarhaye an mardom ra did va did mardomi ke poshtibane koriantomer budand be sepahe koriantomer peivastand va mardomi ke poshtibane shez budand be sepahe shez peivastand. (14) az in ru anan baraye chahar shal mardom ra gerde ham miavardand ta hameh anan ke ruye zamin budand begirand va ta hameh niru ra ke betovanand bedast avarand. (15) va hami gozasht ke hameh anan har kodom be an sepahi ke mikhastand hamrahe zanane khish va kudakane khish peivastand ham mardan va zanan va kudakan ba abzarhaye jangi arasteh shodeh daraye seperha va zereh ha va khodha va be shiveye jang pushideh shodeh dar barabare ham digar be suye peikar pish raftand. va hameh an ruz jangidand va piruz nashodand. (16) va hami gozasht ke chun shab shod anha mandegar budand va be ordugahayeshan pas neshastand. va pas az ankeh be ordugahayeshan pas neshastand baraye gazande koshteh shodegane mardome khish naleh va geryeh aghazidand. va faryad va naleh va geryeh haishan chenan boland bud ta sineye aseman ra besyar shekaftand. (17) va hami gozasht ke farda dobareh be suye peikar raftand va an ruz bozorg va bimnak bud magar piruz nashodand va chun shab amad dobareh baraye gazande koshteh shodegan mardome khish ba faryad va naleh va geryeh haishan sineye aseman ra shekaftand. (19) va inak ravane khodavand be setizeh ba anha payan dad va sheitan bar delhaye an mardom hameh niru dasht zira be sangdeli va kur ravani vagozar shodeh budand ta nabud shavand. (20) va hami gozasht ke hame an ruz jangidand va chun shab amad ruye shamshirhaye khish khoftand. (21) va farda jangidand ta ankeh shab amad. (22) va chun shab amad az khashm mast budand an guneh ke mardi az mei mast shodeh bashad va dobareh ruye shamshirhaye khish khoftand. (23) va farda dobareh jangidand va chun shab amad bejoz panjah va do tan az mardome koriantomer va shast va noh tan az mardome shez hamegi ba shamshir dar gozashtand. (24) va hami gozasht ke an shab ruye shamshirhaye khish khoftand va farda dobareh jangidand va ba niruye khish ba shamshirha va seperhaye khish hameh an ruz setizidand. (25) va chun shab amad si va do tan az mardome shez va bist va haft tan az mardome koriantomer mandand. (26) va hami gozasht ke khordand va khoftand va baraye marge farda amadeh shodand. (27) va hami gozasht ke anha se zamaneh jangidand va az khunrizi bihush shodand. (28) va hami gozasht ke chun mardane koriantomer an nirui ra be dast avardand ke betovanand rah beravand va nazdik bud ke baraye janeshan begorizand, magar, inak shez bar khast va mardanesh ham va ba khashme khish sogand khord ke ya koriantomer ra bekoshad ya khodesh ba shamshir dar gozarad. (29) az an ru u anan ra donbal kard va farda be anan rasid va dobareh ba shamshir jangidand. va hami gozasht ke chun hameh ba shamshir dar gozashtand bejoz koriantomer va shez, inak shez az khunrizi bihush shod. (30) va hami gozasht ke chun koriantomer posht bar shamshire khod dad ta kami beyasayad, inak sar-e shez az tan joda zad. (31) va hami gozasht ke pas az ankeh sare shez az tan joda zad shez ruye dastane khod bar khast va oftad va pas az ankeh baraye damidan setizid, u mord. (32) va hami gozasht ke koriantomer be zamin oftad va shod besane inkeh bijan bud (33) va khodavand be ether sokhan goft va bedu goft pish boro va pish raft va did ke hameh sokhanhaye khoda be enjam residand va gozareshe khod ra payan dad (va yek sadom ra nanevishteh am) va u anha ra penhan kard be gunei ke mardome lamhi anha ra yaftand.

sepas dastane nabarde koriantomer va shez chenin ast:

va koriantomer pas be an shez betakht va shamshire khod ra be asman beakht
seh ruz o se shab an sepahan bekin beh peikar ranjid o khun shod zamin
bekhak o bekhun har ke mordeh bejang ze nefrine izad bemarg o benang
beh khashme khoda koshteh budeh bekar bejoz an do gordane shamshir dar
va koriantomer pas ze shez sar borid va oftad bihush va ham bi omid

GOLCHIN AZ NEVESHTEHAYE DASTUR VA PEIMANHA
(ashekarnamaihaye khoda miyane sale 1831 va 1918)
bakhshe 89, goftare kherad
(1) goftare kherad baraye sude anjomane keshishane kalan ke dar kurtland gerde ham amadand va baraye sude kalisa va niz bayaye pakan dar sihun. (2) besane dorud, na be dastur va na be zur, ferestadeh shavad, magar ba ashear namai va goftare kherad baraye roshan kardane ain va khaste khoda dar bareh rastegare zaminie hameh pakan dar ruzegare bazpasin. (3) baraye payeye dini ba peimani dadeh shodeh, bararare tovanaie sost va sostarine hameh an pakani ke mitovanand pakan khandeh shavand. (4) inak, be shoma berasti chenin guyad khodavand: dar enjame badiha va sazeshha ke dar ruzegare bazpasin dar delha ye mardome sazeshkar mibashad va khahad bud ba dadane shoma in goftare kherad az rahe ashekar namai shoma ra agahanidam va az pish agahanidam. (5) ke agar mardi miane shoma mei ya nushidane nirumand ra benushad inak khub nist. na ham dar pishe cheshmane pedaretan gerde ham aid, joz baray hamayesh ta dar nazde u pishkeshhaye khod ra pish begozarid. (6) va, inak, in bayad badeh bashad, ari, badeye pake tak az sakhte khodetan bashad. (7) va baz, nushidanihaye nirumand baraye shekam nistand, magar baraye shostoshuye tanhayetan. (8) va baz, tutun baraye tan nist, na baraye shekam, va baraye mardom khub nist, magar giahi ast baraye koftegiha va hameh janevarane bimar, ke bayad ba davari va honar bekar bordeh shavad. (9) va baz, nushidanihaye dagh baraye tan ya shekam nist. (10) va baz, berasti beshoma miguyam, ke khoda hameh giahaye govara ra baraye seresht va khy va bekar bordane mardom farman dadeh ast. (11) har giahi dar zamane khish va har mivei dar zamane khish; hameh anha ba kherad va sepasgozari bekar bordeh shavad. (12) ari, man khodavand, gushte janevaran va parandegane aseman ra niz baraye bekar bordane mardom basepasgozari farman dadam; ba in hameh, anha kam bekar bordeh shavand. (13) va baraye man khoshayand ast ke bekar bordeh nashavand bejoz zamanhaye zemestan ya sarma ya khoshksali. (14) hameh danehaye khordani baraye bekar bordane mardom va janevaran farman dadeh shodeh ast, ke anha payeh zist bashand, nah tanha bayaye mardom magar baraye janevarane keshtezar va parandegane aseman va hameh janevarane dasht ke ruye zamin midavand ya mikhizand. (15) va inha ra khoda baraye bekar bordane mardom tanha dar zamanhaye khoshksaleh va grosnegiye faravan afarideh ast. (16) hameh danehaye khordani chun niz mive@ tak ke miveh ra bar miavarad, che dar zire zamin che dar ruye zamin, baraye khorake mardom khub ast. (17) ba in hameh, gandom baraye mardom, va belal baraye gav, va khodusar baraye asb, va gadome siah baraye parandegan va baraye khkan, va baraye hameh janevarane keshtezar, va jo baraye hameh janevarane sudmand, va baraye nushidanihaye kamzur besane danehye digar. (18) va hameh pakan ke be yad miseporand ta ba farmanbardari in gofteha ra negar darand va anjam dahand, dar nafeshan tandorosti va dar ostekhaneshan maghz khahand yaft. (19) va anan kherad va ganjhaye bozorge danesh ra va ham ganjhaye pushideh ra peida khahand kard. (20) va anan khahand david va baz nakhahand mand, va piadeh khahand raft va bihush nakhahand shod. (21) va man khodavand ba ishan peiman mibandam keh, manande farzandan esra`el, fereshteye nabud konandeh az pahluye anan khahad gozasht va anha ra nakhahad kosht. amin.

KISHNAMEH
payehaye dine
kelisaye 'isa masihe pakane ruzegare bazpasin

(1) ma be khoda pedare javid va be pesaresh 'isa masih va be ravane pak bavar darim. (2) ma bavar darim ke mardom be keifare gonahane khodeshan resandeh mishavand va nah be keifare sarpichihaye adam. (3) ma bavar darim ke az rahe bazpardazie masih, ba farmanbardari be ainha va farmanhaye rahe khoda, hameh mardom mitovanand rastegar bashand. (4) ma bavar darim ke nakhostin payehha va farmanhaye rahe khoda chenin ast: nakhost - bavar be khodavand 'isa masih. dovom - raha kardane gonaha. sevom - dar ab foru bordeh shodan baraye amorzeshe gonaha. chaharom - dast gozashtan ruye sare kesi baraye bakhsheshe ravane pak (5) ma bavar darim ke mardi bayad az rahe ashkarnamaie khoda va az rahe ruye sar dast gozashtan az anhai ke tovanai darand gomashteh shavad ta rahe khoda ra yad bedehad va dar ainhaye an hamkari namayad. (6) ma be haman sazmani ke dar kalisaye bastani bud ya be vazhehaye digar be ferestadegan, peiambaran, pishvayan, amuzeshgaran, peiam avarane dini va digar bavar darim. (7) ma be bakhsheshe zabanha, pishgui, ashkarnamai, khub kardane bimaran, daryafte zabanha va digar bavar darim. (8) ma bavar darim ke torat va enjil, ta anjai ke dorost runevesht shodeh bashand, sokhane khoda ast. (9) ma be harcheh khoda ashkar namudeh ast va harcheh aknun ashkar minamayad bavar darim va bavar darim ke u dar bareye padeshahie khoda besyar chizhaye bozorg va geranmaye ra ashkar khahad namud. (10) ma be faraham avordane rastine esrail va be bazavari dail bavar darim ta inkeh sihun (urshalime novin), dar in sarzamine emrika sakhteh khahad shod va ke masih khod dar zamin farmanravai khahad kard va zamin tazeh khahad shod va shokuhe ferdosie khod ra khahad yaft. (11) ma bayesteye parastidane khoda ra barabare goftehaye maneshe khodeman mikhahim va be hameh mardom haman bayesteh ra rava darim va migozarim ta anan har guneh va har koja va har chizi ra ke bekhahand beparastand. (12) ma bavar darim ke zire farmane shahan, sarparastan keshvarha, farmanravayan va dadsetanan bashim, va dadhaye keshvar ra gerami dashteh va az an farmanbodari va poshtebani namaim. (13) ma be rast va dorostkar budan, parhizkar va pakdaman va nikkhah budan va khubi namudan be hameh mardom bavar darim. ma be rasti mitovanim beguyim ke andarze palus ra peirovi mikonim - hameh chizha ra bavar darim, hameh chizha ra arezu darim, besyar chizha ra tab avordim va arezu darim ta betovanim hameh chizha ra tab beyavarim. agar chizi bashad niku ya ziba ya nik shomordeh ya shayane setayesh, donbale an chizha migardim.